حسین شهدادی: معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، استفاده از فن آوری های هوشمند و کمک به شکل گیری کسب. و کارهای دانش بنیان در حمل و نقل دریایی و خدمات بندری کشور را به نحوی که منطبق با استانداردهای جهانی باشد، موضوعی مهم و قابل تامل توصیف کرده است.

وی می گوید: طبیعتا تحقق و شکل گیری اقتصاد دانش بنیان در صنعت حمل و نقل دریایی کشور، به دلیل اتکای این حوزه به بخشهای فن آورانه از کشور؛ در گام اول موجب ایجاد اشتغال پایدار ونهایتا مسیر استفاده از دانش بومی و درون زا در این صنعت را در راستای شعار سال 1401 هموار خواهد کرد.

ایمنی دریانوردی، نجات جان اشخاص در دریا، جلوگیری و مبارزه با آلودگی های نفتی. ایمنی کانالها و آبراهها، انجام عملیات مناسب تخلیه و بارگیری، مدیریت سیستم های نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی و بندری بخشی از وظایف و مسئولیت های حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی می باشد.

در راستای اجرای بهتر وظایف و مسئولیت های حاکمیتی، استفاده از تکنولوژی های جدید در بهبود سیستم های مدیریت انرژی، طراحی و ساخت تجهیزات. مورد نیاز شبکه های ارتباطی بین کشتی ها، سیستم های GPS، روش های هیدروگرافی، طراحی و ساخت قطعات و سیستم های. کنترلی تجهیزات دریایی و بندری، ساخت. تجهیزات نجات جان اشخاص در دریا، وسایل کمک ناوبری، سیمیلاتورهای آموزشی، طراحی ساخت و مدیریت. و نگه داری کانتینرهای یخچالی، سامانه های مدیریت کالا و کانتینر، ارتباطات تجاری بر پایه تکنولوژی. اطلاعات بخشی از نیاز های حوزه بندری و دریایی کشور می باشد.

مطمئنا حرکت به سمت استفاده از فن آوری های نوین و تاکید بر استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان. محدودیت های فعلی تامین برخی از تجهیزات فعلی و فنآوری های مورد نیاز صنایع دریایی و بندری کشور را نیز رفع خواهد کرد.

در این راستا ضروری است. نیازمندیهای فن آورانه در حوزه دریایی و بندری کشور مطابق با مسئولیت ها و وظایف سازمان بنادر و دریانوردی احصا و با همکاری مراکز دانشگاهی و پارک های فن آوری و اطلاعات اقدامات عملی در راستای تحقق شعار سال انجام گردد.

مصداق برخی از نیازمندیهایی که در شرایط فعلی محدودیت هایی برای فعالیت و توسعه بخش حمل و نقل دریایی کشور ایجاد کرده. شامل تامین و ساخت قطعات و لوازم یدکی تجهیزات دریایی و بندری. ساخت و تعمیر سیستم های تعمیر و نگهداری، رفع محدودیت های تامین سوخت. با سولفور کم، هوشمندسازی فعالیت های دریایی و بندری و سیستم های یکپارچه مدیریت کالا و کانتینر می باشد. و … امید است با اولویت بندی. و اتکا به دانش بومی حرکت، در مسیر رقابتی و فعالیت در سطح کلاس جهانی در صنعت حمل و نقل دریایی کشور محقق گردد.