ارسال بار هوایی روسیه یکی از خدماتی است که راهبرد تجارت آسمان پارسیان به بهترین شکل انجام می دهد.
روسیه بزرگترین کشور جهان است که در منطقه اوراسیا واقع شده است،
این کشور با 14 کشور اروپایی و آسیایی مرز زمینی دارد،
با کشورهای حاشیه دریای خزر، دریای ژاپن، دریای سیاه و بالتیک نیز مرز دریایی دارد.

خوشبختانه بایستی گفت که روسیه جزء معدود کشورهایی است که روابط تجاری خود را با ایران حفظ کرده است.
روسیه در قالب شوروی سالها تحت حکومت سوسیالیستی بوده ،
ولی امروزه سیاست خصوصی سازی در این کشور پیاده می شود ک ه بسیار باعث پیشرفت می باشد.

ارسال بار هوایی روسیه

بی شک سریعترین راه و راحتترین راه (بدون در نظر گرفتن هزینه) برای ارسال بار به روسیه راه هوایی می باشد.
ارسال بار از راه هواپیما بار را در مدتی کمتر از یک هفته به مقصد مورد نظرتان خواهد رساند.

هزینه ی ارسال بار هوایی روسیه بسته به پارامترهای زیر بستگی دارد:

 • وزن مرسوله : به طور کلی میتوان گفت که هزینه ی ارسال بار با بالا رفتن وزن بار افزایش،
  اما هزینه بر اساس واحد وزن کاهش خواهد یافت.
 • شهر مقصد : شهر مقصد نیز در هزینه فریت بار تاثیر گذار است،
  این که بار را به نیژنی میفرستید یا مسکو یا شهرهای دیگر در هزینه ی تمام شده تاثیرگذار است
 • ایرلاین : نکته ی مهم دیگر در برآورد هزینه ایرلاینی است که با را با آن می فرستید،
  هزینه ای که ایرلاین های مختلف بابت باربری دریافت می کنند متفاوت است.

ارسال بار هوایی روسیه

مزایای فریت بار هوایی

 1. فریت بار هوایی سریعترین راه فرستادن بار به مقصد می باشد
 2. باری که به صورت هوایی حمل می شود کمترین میزان سختی را در راه دارد و احتمال آسیب دیدن مرسوله به مراتب کمتر از راه های دیگر است ( احتمال آسیب دیدن بار در صورت بسته بندی صحیح در هیچ روشی بیش از 5% نمی باشد)
 3. ارسال بار مستقیم به مقصد صورت می گیرد (در راه های دریایی به بندر رسیده ، از آنجا مجددا بارگیری و به مقصد می رود)

در مجموع باید گفت که اگر تناژ بار بالا نباشد، راه هوایی بهترین راه ارسال بار روسیه میباشد.