کالای خطرناک

کالای خطرناک بطور کلی به کالایی گفته می شود گه [...]