چین

کشتی کانتینربر خودران چین راه‌اندازی شد!

(کشتی کانتینربر خودران چین راه‌اندازی شد.) مقامات چینی گزارش داده‌اند. [...]

By |1402-1-2 19:51:42 +00:00اردیبهشت 11, 1401|دسته بندی نشده|بدون ديدگاه

سرویس حمل کانتینرهای یخچالی بین چین و روسیه

(سرویس حمل کانتینرهای یخچالی بین چین و روسیه) اولین محموله [...]

By |1401-12-13 21:52:48 +00:00فروردین 28, 1401|دسته بندی نشده|بدون ديدگاه
Go to Top