ایتالیا بنادر خود را به روی کشتی‌ های روسی می‌بندد

ایتالیا بنادر خود را به روی کشتی‌ های روسی می‌بندد [...]