جام جهانی فوتبال در قطر؛ فرصتی مناسب برای حمل‌ و نقل دریایی ایران

رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی مطرح [...]