ظرفیت تناژ مجاز کامیون و تریلی برای حمل بار اعلام شد

 ظرفیت تناژ مجاز کامیون و تریلی برای حمل بار اعلام [...]