امور گمرکی و ترخیص کالا

یکی از خدمات متمایز این شرکت، تشریفات گمرکی جهت بارهای ورودی و خروجی می باشد که با داشتن روابط گسترده و پرسنل مجرب خود آسایش خاطر را برای هموطنان گرامی و بازرگانان محترم به ارمغان آورده است.

هدف ما ارائه خدمات اجرایی متمایز و گسترده  به صورت مستقیم در سراسر ایران می باشد.

خدمات:

  1. انجام تشریفات صادرات و واردات غیرتجاری در گمرک امام خمینی به صورت مستقیم
  2. تشریفات صادرات زمینی در گمرکات تهران، بندرعباس، مشهد، سلفچگان، شهریار
  3. اخذ مدارک مورد نیاز صادرات از جمله گواهی مبدا، بهداشت، استاندارد و….. بر حسب نیاز
  4. گردآوری مدارک جهت واردات در کشورهای طرف معامله ایران
اخرین اخبار

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید