ارسال دریایی بار

خدمات دریایی راهبرد تجارت به صورت فورواردری و به صورت گسترده و با پیگیری های متمادی تا  رسیدن کالا به عنوان خدمات تکمیلی این شرکت به هموطنان گرامی جهت مهاجرت و بازرگانان عزیز جهت واردات و صادرات ارائه می گردد.

از جمله خدمات گسترده این شرکت، میتوان پیگیری از مبدا، بنادر ارسالی و تحویل به مشتریان در مقصد اشاره کرد.

 

گزیده خدمات:

  • ارئه خدمات فورواردری جهت حمل کالاهای صادراتی به صورت فله و کانتینری 20 و 40 فوت معمولی به آسیای دور، هند، آفریقا و استرالیا، کانادا و آمریکا
  • ارائه خدمات فورواردری جهت حمل کالاهای وارداتی به صورت فله و کانتینری 20 و 40 فوت معمولی HQ , FR, OTاز مبادی
  • مهم اروپا، آفریقا، اقیانوسیه، آمریکا، جنوب شرقی آسیا و خاور دور(چین، ژاپن، هند، مالزی و کره) به بنادر جنوبی کشور
اخرین اخبار

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید