توضیحات

ارسال بار تجاری

محتوای بار: لوازم شخصی

وزن: 800 کیلوگرم

مبدا: ایران، تهران

مقصد: انگلستان، لندن