توضیحات

ارسال بار تجاری

محتوای بار: لوازم شخصی

وزن: 498 کیلوگرم

مبدا: ایران، تهران

مقصد: امارات، دبی