توضیحات

ارسال بار تجاری

محتوای بار: لوازم شخصی

وزن: 126 کیلوگرم

مبدا: ایران، تهران

مقصد: ترکیه، استانبول