توضیحات

ارسال بار تجاری

محتوای بار: سنگ معدنی

وزن: 10 کیلوگرم

مبدا: ایران، تهران

مقصد: آلمان، فرانکفورت

نوع لاین: ایران ایر