حمل و نقل هوایی در فعالیت تجاری کشورها سهم عمده ای دارد. به گونه ای که به عنوان یکی از ویژگی های رشد اقتصاد مردم است.توسعه و گسترش حمل و نقل هوایی قادر می باشد با بهتر شدن خدمات فرهنگی و اجتماعی گسترش فعالیت های اقتصادی،افزایش سطح اشتغال منطقه ای و توسعه و گسترش گردشگری دنیای امروزه پیشرفت مخصوص تری هم داشته باشد.

توسعه و گسترش ترابری هوایی به عوامل طبیعی،اقتصادی و اجتماعی وابسته می باشد.بلکه تصمیم های حقوقی،سیاسی و کارهای مقررات مالی و ضوابط اجتماعی و اجرایی در آن نقش مشخص کننده ای دارد.به همین منظور یکی از عوامل گسترده فعالیت های شرکت هواپیمایی در سراسر جهان بازنگری در قانون گزاری ها و حذف بسیاری از مقررات و قوانین محدود کننده ی اداری بوده است.

هم اکنون سرعت تغییرات و پیشرفت تکنولوژی هواپیمایی با گسترش و توسعه تکنولوژی صنعت هواپیمایی در برنامه ریزی های زیر بنایی اجتناب ناپذیر است.

 حمل و نقل هوایی چیست؟

کارگو یا حمل و نقل هوایی ، محموله های تجاری می باشند که با هواپیماهای مخصوص از کشوری به کشور دیگر فرستاده می شود.

 

تفاوت فریت بار و کارگو

اشخاصی که قصد دارند به کشورهای دیگر مسافرت طولانی و یا مهاجرت داشته باشند می توانند بارها و لوازم مورد نیاز خود را با استعمال از شرکت هایی که فریت می باشند و بار هوایی حمل می کنند به کشور مقصد بفرستند.به این گونه از بارها که ماهیت تجاری ندارند و نوعی بار خصوصی هستند فریت بار می گویند.

هم چنین در حمل و نقل هوایی به جابه جایی کالاهای تجاری میان کشورهای گوناگون کارگو گفته می شود که به وسیله ی هواپیماهای اختصاصی به کشور مقصد فرستاده می شود.

بارهایی که به وسیله ی بازرگانان به شرکت های هواپیمایی به منظور ارسال به کشور مقصد داده می شود با بار فریت شده مسافران متمایز است.

شرکت راهبرد تجارت آسمان پارسیان آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد.

کالاهای خطرناک چیست؟

به اقلام و مواردی که سلامت هواپیما را به خطر بیندازد کالاهای خطرناک گفته می شود.

مواد و کالاهایی که خطرناک می باشند باید مطابق ضوابط و شرایط خاص و جهانی حمل هوایی بسته بندی شده باشد و این بسته بندی باید کیفیت بالا و ساختار مطمئنی داشته باشدو برای اینکه از سرایت و نشر جلوگیری شود باید در شرایط تغییرات دمایی و رطوبت و فشار و ارتعاش قرار گرفته شود.هر بسته باید برچسب مناسبی داشته باشد و دربردارنده علامت شکلی مناسب باشدو علامت هایی مانند شماره بین المللی جهت مواد خطرناک UN number هم داشته باشد.جهت مواد خطرناک تجاری که تقاضای حمل کالای خطرناک و DGR که شرکت های هواپیمایی در مبدا برای حمل آن ها اجتناب خواهند کرد.

بازرگان باید به منظور حمل و نقل کالای خطرناک باید مدارک بین المللی ارائه نماید که این موارد به شرح ذیل می باشد:

1.Certificate For Safe Transport of Goods.

2.Certificate of Origin.

3.Material Safety Data Sheet.

 صادرات و واردات هوایی کالاها چیست؟

به همه ی کالاهایی که با مجوز گمرک های کشور مبدا به خارج از کشور و از خارج از کشور به کشور مبدا جابه جا می شود.صادرات و واردات هوایی گفته می شود.

انجام مراحل ترخیص کالاهای وارداتی و هم چنین صدور کالا از کشور مطابق قانون امور گمرکی و دستورالعمل اجرایی آن وابسته به تنظیم اظهارنامه گمرکی و ارائه آن به گمرک است.

مالک موظف می باشد که اسناد لازم اعم از سیاهه خرید، گواهی مبدأ، اسناد بانکی و دیگر مجوزهای لازم را مانند مجوزهای مورد نیاز که قوانین و مقررات مربوطه مشخص نموده است به اظهارنامه اضافه نماید.

به همه ی کالاهایی که با مجوز گمرک های کشور مبدا به خارج از کشور و از خارج از کشور به کشور مبدا جابه جا می شود.صادرات و واردات هوایی گفته می شود.

کالاهای صادراتی و وارداتی به سه دسته تقسیم می شود:

1.کالاهای مجاز:کالاهایی که برای ارسال آن ها نیاز به کسب مجوز نمی باشد کالاهای مجاز گفته می شود.

2.کالاهای مشروط: کالاهایی که برای صادر و وارد شدن آن ها به مجوز از سازمان های دولتی نیازمند می باشد و این موارد اعم از کتاب،فیلم،نوار،نشریات و آثار فرهنگی هنری می باشد.

3.کالاهای ممنوع الصدور: کالاهای ممنوع الصدور کالایی می باشد که به سبب قانون و شرع مقدس ممنوع می باشد.

 صادرات و واردات قطعی کالا چیست؟

منظور از صادرات قطعی صادرات و واردات انواع کالا از کشور مبدا به کشورهای دیگر جهت فروش یا مصرف می باشد.

به صورت عمومی صادرات از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و مالیات معاف است.هزینه های تشریفات گمرکی و فرودگاهی مشمول صادرات هوایی کالا می شود.این هزینه ها دربردارنده تخلیه و بارگیری،برگه بهداشت،آزمایش،انبارداری و…….می شود.

مالک کالا به منظور صادرات و واردات قطعی از گمرکات فرودگاه های کشور باید اسناد ذیل را هماراه خود داشته باشد و ارائه دهد:

1.قبض انباری که کالا در محوطه گمرک تحویل داده شده است ارائه گردد.

2.مجوز صدور کالا جهت کالاهای مشروط در صورت نیاز ارائه گردد.

3.گواهی بهداشت اعم از مواد غذایی و کشاورزی ارائه گردد.

4.گواهی استاندارد ارائه گردد.

5.فاکتور فروش صادراتی(INVOICE) ارائه گردد.

6.صورت بندی عدل بندی (PACKING LIST) ارائه گردد.

7.در صورت نیاز اصل و رونوشت وکالت نامه از صادر کننده ارائه گردد.

8.از مالک کالا معرفی نامه رسمی ارائه گردد.

9.اسناد دیگر اعم از حسب تشخیص گمرکات،به عنوان مثال آنالیز آزمایشگاهی ارائه گردد.

از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم.