ارسال بار مسافری از ایران به کانادا بهترین شیوه به منظور ارسال و جابه جایی لوازم شخصی و وسایل زندگی مسافران، مهاجران و دانشجویان به خارج از کشور می باشد. دراین شیوه به ازای پرداخت هزینه ها و تعرفه های سنگین اضافه بار مسافری و محدودیت های زیاد حمل بار همراه، برای شما این امکان فراهم شده است که با پرداخت هزینه و تعرفه ای پایین تر همه لوازم شخصی و لوازم منزل خود را قبل از پروازتان به مقصد خود فریت کنید. توجه داشته باشید که ارسال بار مسافری از ایران به کانادا می تواند به صورت: هوایی، زمینی و دریایی صورت بگیرد و همه مراحل گمرک هم باید قبل از سفر شما صورت بگیرد.

ارسال بار مسافری از ایران به کانادا

قبل از هر امری باید اطلاعاتی در این خصوص داشته باشیم، حمل بار به صورت ارسال بار مسافری به صرف ما می باشد، یا اینکه بار را به شکل بار همراه خودمان به داخل هواپیمایی که مسافرت می کنیم ببریم و از ارسال آن بپرهیزیم. همان گونه که می دانید بیشتر شرکت های هواپیمایی تا سقف 20تا 30 کیلوگرم اجازه می دهند، که بار همراه مسافر وارد هواپیما شود.

در صورتی که بار شما از این مقدار بیشتر باشد، بایستی به ازای هر کیلو مبلغ تعیین شده ای را جهت فریت بار به کانادا پرداخت نمایید. به همین دلیل بهترین روش این می باشد، که قبل از پرداخت هزینه ارسال بار از ایران به کانادا جهت حمل بار خود اولویت بندی نمایید. این بدین منظور می باشد که کالاهای شخصی و ضروری خود را با خود در چمدانتان حمل نمایید،
بارهای اضافی را به شکل فریت بار مسافری ارسال نمایید.

شرکت های هواپیمایی تا میزان مشخصی اجازه می دهند که مسافر بار خود را وارد هواپیما کند. به موجب همین امر بهترین روش به منظور انتقال اضافه بار مسافری،بارنامه نمودن آن و ارسال به صورت کارگو است. در صورتی که قصد شما از فریت بار، بردن وسایل منزل به کانادا و یا حتی ارسال مواد غذایی به کانادا باشد، برای تحقق بخشیدن به این امر می توانید علاوه بر حمل هوایی فریت بار به کانادا با کشتی را نیز مدنظر قرار دهید.

هزینه فرستادن مسافری

همه ی شرکت های هواپیمایی برای ارسال بار از یک قانون پیروی می کنند، ارسال بار مسافری از ایران به کانادا هم به مواردی اعم از شهر مورد نظر و میزان بار و….بستگی دارد و این هزینه متغیر می باشد، هم چنین در جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شرکت راهبرد تجارت تماس بگیرید.

در انتها خاطر نشان می شویم که شرکت راهبرد تجارت کارگو آماده ارائه خدمات فریت بار – فریت بار مسافری می باشد. در صورت تمایل می توانید برای داشتن تجربه فریت بار به کانادا  با شرکت تماس بگیرید و کلیه امور فریت بار خود را به ما بسپارید.